Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 

Medlemsbrev November 2008

 

Efterårsblæsten har taget over – en lang og afvekslende sejlsæson er slut. THOR har i år sejlet mange gode ture i farvandet mellem Mors og Thy, og så har den haft sin længste sejlads til Glyngøre sammen med HAVHINGSTEN. Nu står THOR sikkert på land  ved købmandsgården. Den er blevet smurt med trætjære inden- og udenbords og blev 30. oktober kørt i hus.

 

I den kommende vinter vil vi indbyde til laugsaftner, hvor vi bl. a. vil dele viden om de knob og stik vi bruger på THOR, noget om rigningen, om hvordan et vikingeskib sejler og om de funktioner der er om bord.

En blanding af orientering og uddannelse til at bestride pladser og funktioner. 

 

1.                 laugsaften 15/1

2.                 laugsaften 26/2

3.                 laugsaften 19/3

Laugsaftenerne vil vi finde plads til i Limfjordscentret.

 

Der er også kommet foreløbige planer om et flerdags sejlerkursus til foråret

Mere information ved generalforsamlingen, som vi skal afholde her i november.

 

Medlemmerne indbydes hermed til:

 

 Generalforsamling i Neessund Vikingeskibslaug

Torsdag den 20. november 2008

kl. 1930 i Doveroddesalen, Købmandsgården

 

Dagsorden efter vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden (Poul Alstrup) i hænde senest 10. nov.

 

Til generalforsamlingen har vi fået fat i Bjarne Tingkær Sørensen fra Venø, som var et meget aktivt besætningsmedlem på Havhingstens sommertogt. Han vil fortælle om oplevelser på togtet illustreret med video om skibets evner og om erfaringer fra sejladsen.

 

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen

 
 

Neessund Vikingeskibs Laug