Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 

Årsberetning 2007

 

Vikingeskibslaugets bestyrelse består af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi har et sejladsudvalg på 5 personer med en formand fra bestyrelsen og de øvrige i eller udenfor bestyrelsen.

Året 2006-7 har været det første hele sejlaktivitetsår i vikingeskibslauget. Efter den egentlige jomfrusejlads med fuld rigning i september 2006, havde vi nogle få sejladser før skibet blev lagt op for vinterperioden. Vi fik et foreløbigt godt indtryk af Thors sejl egenskaber. I det forløbne år har vi oplevet at forventningerne er blevet indfriet. De mere praktiske forhold omkring sejladsen, sejladsbestemmelser m.v. vil jeg overlade til Hardy, formand for sejladsudvalget, at berette om. Hardy vil også orientere om den nye bro vi har sat op ud for Limfjordscentret, og om den ændrede konstruktion af værftsbygningen der tillader at trække skibet i hus i oprejst tilstand. Vi har nogenlunde kunnet fatsholde medlemstallet, såvel aktive som passive, selv om de reelt aktive i antal er mindsket i forhold til byggeperioden, som var en publikumsmagnet. Der er p.t. registreret: 33 aktive, 21 passive, 4 virksomheder og 1 skole som medlemmer. Vi har udsendt medlemsbrev og arbejdsplaner for forårets, sommerens og efterårets aktiviteter og sejladser, men har måttet konstatere at aktiviteterne i år har været  præget af ”Tordenskjolds Soldater”. Af mere PR aktivitet kan nævnes pressemeddelelse i Thylands Avis ved søsætningen i foråret og en helsides fotomontage i Thisted Dagblad af klargøring og skib. Vi vil gerne med jer drøfte, hvordan vi får flere til at være aktive. Der er en halv snes vikingeskibe af forskellig type spredt over landet. Det har ført til en vikingeskibsforening med formålet at udveksle erfaringer og evt. uddannelse. Vi har tilsluttet os denne forening, men så ny den er har vi ikke noget at berette derfra.

Vi bor ved Limfjordscentret, som sidste år overtog ansvaret for værftsbygningen, dog således at vi kan bruge det som vinterplads. Hvorlænge bygningen får lov at stå ved vi ikke og hvordan skibet så skal vinteroplagres er usikkert. Vi havde gerne set at der kunne etableres en naust-lignende bygning til skib og aktiviteter. I april måned havde vi møde med forretningsudvalget for Limfjordscentret, hvor planerne om en bro ud for centret ved ”gammel havn” og ændring af værftsbygningen blev drøftet og accepteret. Et mere formaliseret samarbejde om sejladser og vikingemarkeder m.v. hænger endnu i det uvisse. Jeg kan fortælle at skib, værktøj og skurvogn er forsikret.  Økonomien er i øjeblikket rimelig, men den må basere sig på kontingenter og mulige fonde ved større investeringer. I det kommende år vil vi melde tidligt ud om sejladser og aktiviteter, og vi satser på medlemsture, eendags-og weekend, om muligt ture med PR præg. Det være sig havnefest, Skibsted Fjord tur til international kongres, aktivitet ved international ungdomslejr og et stort ønske om at møde og følge ”Havhingsten” når den på turen hjem til Roskilde kommer ind i Limfjorden i begyndelsen af august. Om de aktives antal og økonomien holder vil tiden vise. I stilleperioden i januar-februar foreslår vi at holde en foredragsaften om ”Havhingsten”. Vikingeskibsmuseet udbyder 6 lidt forskellige foredrag om skibet og turen over Nordsøen til Dublin. Der vil nok blive offentlig adgang og evt. et samarbejde med Limfjordscentret og naturligvis invitation til medlemmer og bådlauget. Det er vigtigt for lauget at vi får så mange nye og unge medlemmer som muligt.

(November 2007, Poul Alstrup)

 

 
 

Neessund Vikingeskibs Laug