Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 

Medlemsbrev Januar 2009

Vinter sæsonen er snart tilende, og så skal vi til at planlægge sommerens oplevelser med vores vikingeskib THOR.

Vi havde en velbesøgt generalforsamling den 20. november i Doveroddesalen.

Efter valget og konstitueringen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Poul Alstrup, Sekretær: Jens Aa. Jensen, Kasserer: Jan Østergård, Sejladsleder: Hardy Olesen, Alm.medlem: Jan Winding og Søren Pedersen.

Suppleanter: Gunnar Bang og Jørgen Haarhøj.

Der blev planlagt laugsaftener med orientering og oplæring i knob, rigning og aktiviteter under sejlads. Den første blev afholdt d. 15 januar. De næste afholdes 26. februar og 19. marts fra kl. 19 til ca. 21, og det foregård i skolestuen i Limfjordscenteret.

Vi planlagde også et par arbejdslørdage til klargøring af skib og værft. Mange fremmødte havde en god lørdag den 24. januar. Næste gan er d. 21. februar kl. 0900.

Vores foreløbige plan for THOR er at vi får den ud af værftet den 28. marts og søsætter den 4. april. Datoerne kan dog blive ændret af vejr og andre forhindringer. Nærmere orientering kan altid fås hos sejladsleder Hardy. ( hardy@olesen.mail.dk, 97942289).

Det er lykkedes os at få HAVHINGSTENS skipper Carsten Hvid til at komme til Doverodde og lede et 3-dages kursus i råsejls-sejlads med THOR.

Datoerne er nu på plads, og det bliver den 15 - 16 og 17 maj.

Det bliver alle tiders mulighed for at få sejlteknik ind under huden, så vores oplevelser med THOR bliver endnu bedre.

Der vil nok være en vis egenbetaling selv om lauget vil stå for det meste.

Vi regner med at vi som sidste år vil have sejlads med THOR onsdag aften, lige som vi håber på at der vil være opbakning til en eller to weekend ture til steder i Limfjorden.

Der er flere, som har gået på kursus og nu skal til at have mere praktisk erfaring med THOR.

Således får vi flere skippere i lauget, så gør hvad i kan for at få venner og bekendte til at blive interesserede i at være med,  Girokortet for 2009 er af tekniske grunde ikke medsendt som lovet, men vil blive sendt ud hurtigst muligt. Vi håber at mange også i den kommende sæson vil bakke op om vikingeskibets aktiviteter, både laugsaftener, arbejdslørdage og til sommerens sejladser.

 

Med hilsen

Nessund Vikingeskibslaug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neessund Vikingeskibs Laug