Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 

Generalforsamling

 

Referat fra generalforsamling den 14. november 2007 i Limfjordscentret.

 

Poul Alstrup bød velkommen  og forestod valg af dirigent.

 

1. Til dirigent blev valgt Laust Vejlstrup.

 

2.  Bestyrelsens beretning. Poul Alstrup gav en gennemgang af det første år med sejlads og fortalte at skibet havde indfriet forventningerne. Medlemstallet var fastholdt nogenlunde, selv om de aktives antal var faldet efter interessen i byggeperioden. Der var blevet udsendt arbejdsplaner og medlemsbreve for aktiviteter og sejladser; men det måtte konstateres, at det var få, der var aktive. Der havde været PR ved søsætningen  i Thylands Avis og en helsides fotomontage i Thisted Dagblad. Vi er i år blevet medlem af vikingeskibsforeningen, hvor der kan udveksles erfaringer laugene imellem. Vi har haft møde med forretningsudvalget i Limfjordscentret, hvor en ændring af værftsbygningen og bygningen af en bro til skibet blev forelagt og accepteret. I det kommende år vil vi melde tidligt ud (et halvt år før) om sejladser og aktiviteter. Vi satser på medlemsture - endagsture og weekendture. I støbeskeen er deltagelse i en international kongres ved Skibsted Fjord, aktivitet ved en international ungdomslejr på Mors og et stort ønske om at sejle ”Havhingsten” i møde og følge den på vej gennem Limfjorden. Først i det nye år vil vi afholde en foredragsaften om ”Havhingsten” med offentlig adgang. Det er vigtig, at vi alle gør en indsats for at lauget får nye medlemmer, som vi kan tilbyde deltagelse i en friluftsaktivitet i et godt socialt miljø.

 

Fra sejladsudvalget berettede Hardy Olesen at der havde været 11 sejladser med skibet, som  havde vist at skibet sejlede fortræffeligt. På en af sejladserne havde man sejlet træskibene fra Mors Rundt i møde. Et par sejladser var aflyst p.g.a vejret. Hardy talte for, at der skulle gøres mere for at få nye folk i besætningen og at få uddannet skippere. Der var bygget en ny bro til skibet ved centret og der manglede kun uddybning. Værftet havde fået ændret tagkonstruktionen, så skibet nu kunne køres direkte ind på plads. Program for vinterarbejdet på skibet vil blive sendt ud.

 

3. Regnskabet blev fremlagt af Jan Oestergård og godkendt.

 

4. Kontingentet blev foreslået uændret (laugsmedlemmer 200, skibsgruppemedl. 300, virksomheder 500 og skole 2000 (kan forhandles). Vedtaget.

                            

5. Der var følgende forslag fra Jan Winding. Begrænsning af antallet af medsejlende gæster til 12. Forslaget blev videregivet til behandling i bestyrelsen. Forslag om logo på sejlet, forslag om trøjer med logo til besætningen. Forslag om uddannelse af besætningen i redningsudstyrets brug.  Endvidere blev der stillet forslag om overtræk til sejlet og om opsætning af oplysningsskilt ved vejen. Dirigenten foreslog, at bestyrelsen arbejdede videre med forslagene. Vedtaget.

                            

6. Valg. Nyvalg til bestyrelsen blev Jørgen Hanghøj. Til suppleant blev valgt Jan   Winding og Kaj Aage Jespersen blev genvalgt som suppleant. Revisorerne Laust Veilstrup og Poul Amby blev genvalgt.

                            

7. Eventuelt. En ide om at komme med i Amtets reklamefolder og Thisted Kommunes folder. Endvidere kunne TV Midtvest benyttes. Prinsens deltagelse i Skibstedfjord kongressen blev nævnt som en reklameværdi. Dirigenten lukkede generalforsamlingen. Formanden takkede herefter dirigenten for ledelse af generalforsamlingen, som dermed afsluttedes.

 

Referent

Jens Aage Jensen

151107

 
 

Neessund Vikingeskibs Laug